Våra priser för Elektriker

App för redovisning av arbetstimmar och inköp av material
För att våra kunder ska känna sig trygga med vår debitering använder alla våra hantverkare en app där all aktivitet loggas. Hantverkaren tidrapporterar direkt i appen på daglig basis. Efter varje arbetsdag skrivs dagbok över dagens arbete så att man som kund hela tiden är uppdaterad med hur projektet fortlöper samt de kostnader som dittills uppstått. Allt material som inhandlats specificeras så att man ser exakt vad som köpts för det aktuella projektet.
 
Vill du ha arbetet utfört snabbt eller vill du planera in det längre fram till en lägre kostnad?
Hos oss har kunden valmöjligheten att själv bestämma när arbetet ska utföras. Vill man ha snabb hjälp eller vill man planera in arbetet längre fram i tiden till en lägre timdebitering? Vi har valt att dela in debiteringsintervallen i 4 perioder så att man som kund har full valmöjlighet.

Arbetet utfört inom:
-       1-14 dagar
-       15-30 dagar
-       31-60 dagar
-       61 dagar och framåt

Rotavdrag
ROT är ett samlingsbegrepp för "reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad". ROT avdraget möjliggör ett avdrag på 30% av den totala arbetskostnaden. För att läsa mer om möjligheten till Rotavdrag, klicka på "ROT" nedan.