ROT
ROT är ett samlingsbegrepp för "reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad".

När du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) kan du få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden. Materialet som inhandlas och eventuell resekostnad ger däremot inte rätt till rotavdrag.

Så här fungerar rotavdraget i praktiken
Den som köper en rottjänst ansöker inte själv om rotavdraget. När vi skickar en faktura till dig som kund på utfört arbete och eventuellt material drar vi av 30% på arbetskostnaden. När du betalat fakturan begär vi utbetalning från Skatteverket. När Skatteverket beviljar utbetalningen till oss förifylls beloppet i din skattedeklaration. Du får också ett brev i samband med detta från Skatteverket som visar på vilket belopp som betalats ut och till vem.
 
Det maximala rotavdraget är 50 000 kr/år och person.