MÅLARE
För att få ett bra slutresultat när man målar eller tapetserar krävs ett noga utfört förarbete. Detta kan många gånger vara svårt att utföra själv då man saknar den erfarenhet som krävs samtidigt som det är tidskrävande när man inte har rutinen för det. Våra kompetenta målare med lång erfarenhet utför alla typer av arbeten såväl på husets ut- som insida. Vi utför allt från mindre arbeten som att måla eller tapetsera någon enstaka vägg till kompletta ommålningar på ut- och insida. Vi ombesörjer även bredspackling av väggar, nedtagning av gamla tapeter, tapetsering och fönsterrenoveringar.